Yabancı Dil Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı Açıldı.

Yabancı Dil Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı, Ankara Üniversitesi, DTCF, Dilbilim Bölümü’nde bir Bilim Dalı olarak yıllardır tezli yüksek lisans ve doktora programlarını sürdürmekte olan Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalının Tezsiz Yüksek Lisans programıdır.

Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı  “herhangi bir dilin yabancı dil olarak öğretilmesi” konusunda bilimsel çalışmaların oluşumuna zemin hazırlamakta ve bu yönüyle de “tek olma özelliği”ni sürdürmektedir. Yabancı Dil Öğretimi, Dilbilim ve Uygulamalı Dilbilim başta olmak üzere Pedagoji ve Psikoloji alanlarının kuram, yöntem ve bulgularıyla biçimlenen ve kuramsal-uygulamalı çalışmalar gerçekleştiren bir bilim dalıdır. Bu çerçevede, Bilim Dalının temel amacı, hedeflediği öğrenci kitlesine yabancı diller üzerinden örnekleme çalışmaları ve uygulamalar yoluyla, kuramsal ilkeleri işlevsel düzlemde yaşama geçirebilmelerini sağlamaktır.

Yabancı Dil Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı, dil öğretim yöntemleri, beceri gelişimi, araç geliştirme, sınama, ölçme-değerlendirme, ikidillilik ve ikinci dil edinimi süreçlerinin işleyişi konularını kapsamaktadır.

Yabancı Dil Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı bünyesinde halen yürütülmekte olan Dilbilim, Yabancı Dil Öğretimi ve Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programları ile işbirliği içinde yürütülecektir.

Yabancı Dil Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı, alanında uzmanlaşmak ve yetkinleşmek isteyen (aday) öğrencilerle (genç akademisyenler,  yabancı dil öğretmenleri – İngilizce, Fransızca ve Almancanın yanı sıra Türkiye’de yabancı dil olarak öğretilen tüm dillerin öğretmenleri- vb. ) birlikte olmayı hedeflemektedir.

foreign-languages