Lisansüstü Derslerinin Seçimi

Lisansüstü programlarımıza devam eden öğrencilerimizin ders seçimi sürecinde herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları için programların ilgili danışman Hocası ile görüşmesi gerekmektedir. Programlarımızın ders seçimi danışmanları şu şekildedir:

Dilbilim Yüksek Lisans ve Doktora Programı:
Arş. Gör. Dr. Pınar BEKAR
Tel: 0312 310 32 80 / 1693 (İç hat)
E-Posta:  pinarbekar@gmail.com

Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Yüksek Lisans ve Doktora Programı: 
Yabancı Dil Öğretimi Yüksek Lisans ve Doktora Programı:
Arş. Gör. Kübra KARACA
Tel: 0312 310 32 80 / 1609 (İç hat)
E-Posta:  kkaraca@ankara.edu.tr