Yüksek Lisans Öğrencilerinin ORCID Alması Hk.

YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği vurgulanmaktadır.

YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırıldığı bildirilmiştir. Bu kapsamda, Bölümümüzde öğrenim gören  lisansüstü öğrencilerinin en kısa süre içerisinde ORCID numarası temin etmesi gerekmektedir.