İletişim

smurekkebciBölüm Sekreteri: Selma Mürekkebci

Telefon: +90 312 3103280 / 1615
Faks: +90 312 3105713 – 3093673

E-posta: smurekkebci@gmail.com

 

 

Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Dilbilim Bölümü 06100, Sıhhiye / Ankara / TURKEY
harita