Ders İçerikleri

TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ PROGRAMI

 

Sözceleme Kuramları (Theories of Enunciation)

Bu derste, son dönem sözceleme kuramları hakkınd bilgi verilip, konuyla ilgili tartışmalara yer verilecektir.

Dilbilim ve Anadili Öğretimi (Linguistics and Mother Tongue Education) 

Dilbilimin sağladığı veriler yoluyla genelde dil öğretimi özelde anadili öğretimi sürecinin tartışılması; dilbilimin yan alanlarının (toplumdilbilim, sinirdilbilim, ruhdilbilim) dil öğretim sürecine katkılarının izlenceler yoluyla somutlaştırılması.

(29006027) Yazma Öğretimi (Teaching Writing)

Bu derste, yazma öğretiminin temel ilkeleri, yazma öğretimine yaklaşımlar, yazma stratejileri üzerinde durulmaktadır. Ders kapsamında ilgili konular ele alınırken eğitimsel dilbilimin ve metindilbilimin kuramsal çerçeveleri kullanılacaktır.

(29006025) Metin Özetleme Stratejileri (Strategies of Summarizing Texts)

Özetleme edimi, anadili öğretiminin temel becerilerinden anlama ve analtmaya yönelik bilişsel süreçleri işaret etmektedir. Bu çerçevede, ders kapsamında alanyazındaki özet metin üretimine dönük belli başlı modeller ve stratejiler ele alınacaktır.

(29006030) Okuma Öğretimi (Teaching Reading)

Bu derste okuma edimi, süreç yaklaşımı ile ele alınacak ve okuma öğretimi yaklaşımları “okuma psikolojisi” alanının da verilerinden yararlanılarak tanıtılacak ve değerlendirilecektir.

(06026002) Anadili Öğretiminde Metin Çözümleme ve Yorumlama (Text Analysis and Interpretation in First Language Teaching)

Bu derste, metin kavramı, metin türleri, metin çözümleme ve yorumlama üzerinde tartışılacaktır. Ayrıca, metinlerin biçem özellikleri, şematik yapıları, söyleme etki eden yönleri ele alınacaktır.

(29006008) Toplumdilbilim (Sociolinguistics)

Toplumdilbilimin inceleme nesnesi, temel kavramları, ilişkili bulunduğu alanlar. Toplumsal düzlemde dil değişkeleri ve değişke dilbilim.