Ders İçerikleri

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ PROGRAMI

 

(30006031) Çocukluk ve Dil Öğrenimi (Childhood and Language Learning)

Bu derste, erken ve çocuklukta dil edinimi, ikidillilik ve yabancı dil öğrenimi olguları ele alınmaktadır.

(30006023) Yabancı Dil Öğretiminde Program Geliştirme (Curriculum Development in Foreign Language Teaching)

Eğitimde program geliştirmeye ilişkin temel kavramların çalışılmasının ardından, yabancı dil öğretiminde program geliştirmeye ilişkin uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

(30006020) Dil Öğretiminde Yöntem Dönem (Post Method Era in Language Teaching)

Bu derste, yabancı dil öğretiminde içinde bulunulan yöntem sonrası dönem tanıtılacak, makro stratejiler, öğrenci özerkliği, öğretmenin değişen rolü konuları üzerinde durulacaktır.

(30006017) Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar (Individual Differences in Foreign Language Teaching)

Bu derste,yabancı dil öğretimini etkileyen bireysel farklılıklar kuramsal olarak irdelenerek ele alınmaktadır.

(30006027) Kullanımbilim (Pragmatics)

Bu dersin amacı, dilsel kullanımbilim alanını tanıtmaktır. Derste, kullanımbilim alanının tanımı ve sınırları, temel terimleri, kullanımsal birimlerin özellikleri ve dillerdeki görünümleri gibi konular üzerinde durulacaktır.

(30006029) Ruhdilbilimin Alt Alanları (Sub-branchs of Pycycholinguistics)

Ruhdilbilim ve altalanlarına dönük (dil edinimi, yabancı dil öğretimi… vb.) kuramsal tartışmalar yapılmaktadır.

(3006022) Okuma Becerisi (Reading Skills)

Bu derste, yabancı dil öğretimi bağlamında okuma becerisinin ve alt becerileri neler olduğu; bu becerilerin kazandırılmasında rol oynayan öğretim teknikleri ve stratejiler üzerinde durulacaktır. Ayrıca okuma süreçleri ve okuma becerisinin sınanması konuları da ele alınacaktır.

(30006033) Sözel Beceri Öğretimi (Teaching Verbal Skills)

Bu derste sözel beceri bütünlüğünde dinleme ve konuşma becerileri ve bu becerilerin öğretimine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.