Yayınlar

book3

Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili (A1-A2 Düzeyi): Öğrenci Kitabı

Bahtiyar Makaroğlu & Hasan Dikyuva

Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2015

 

book2

Theoretical and Applied Researches on Turkish Language Teaching / Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar / Theoretische und Angewandte Untersuchungen bei der Vermittlung des Türkischen.

G. Leyla Uzun, Ümit Bozkurt (eds.) 

Essen:Die Blaue Eule, 2011.

 

book1

 

Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar

Leyla Subaşı-Uzun, Ümit Bozkurt (yay.)

Ankara Üniversitesi Basımevi, 2010

 

book6

 

Turcologica 79, Essays on Turkish Linguistics

Sıla Ay, Özgür Aydın, İclal Ergenç, Seda Gökmen, Selçuk İşsever and Dilek Peçenek (eds.) 

Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009

 

book5

 

Dilbilim İncelemeleri

İclal Ergenç, Selçuk İşsever, Seda Gökmen, Özgür Aydın (yay.)

Ankara: Doğan Yayıncılık, 2005

 

book9

 

Biçimbilim:Temel Kavramlar

N. Engin Uzun

Papatya Yayıncılık: İstanbul, 2006

 

 

book7

 

Dünya Dillerinden Örnekleriyle Dilbilgisinin Temel Kavramları: Türkçe Üzerine Tartışmalar

N. Engin Uzun

Türk Dilleri Araştırma Dizisi No:39, İstanbul, 2004

 

book8

Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe

N. Engin Uzun

Multilingual:İstanbul, 2000

 

 

 

Doğan Aksan Armağanı

Kamile İmer, Leyla Subaşı-Uzun (yay.)

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 366, 1998


book10

VIII. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri / Proceedings of the VIIIth International Conference on Turkish Linguistics

Kamile İmer, Nadir Engin Uzun (yay.)

Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997